ucw transparant

 

 

 

Zakelijke klanten

De urgentiecommissie wordt ondersteund door Enserve, specialist in woonruimteverdeling. Woonruimteverdeling is een complex proces. Het is in het belang van woningzoekenden om dit proces zo toegankelijk en transparant mogelijk te houden. Niet alleen adviseert Enserve haar klanten hierover, zij voert het ook voor hen uit.

Enserve ondersteunt op alle aspecten van woonruimteverdeling, waaronder de uitvoering van urgentieregelingen. Dit doet zij voor zowel corporaties als gemeenten. Het secretariaat is gespecialiseerd in het behandelen van urgentieaanvragen op een zorgvuldige en efficiente wijze. Daarbij hoort een objectieve beoordeling door de onafhankelijke en deskundige urgentiecommissie. Zowel Enserve als de urgentiecommissie zijn zich dagelijks bewust van het belang dat elke aanvrager van ugentie hierbij heeft. Het secretariaat begeleidt uw medewerkers binnen elke stap van het urgentietraject en voorziet hen van noodzakelijke informatie. Enserve verzorgt trainingen voor uw medewerkers en adviseert bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en regionale samenwerking. Daarbij zijn korte lijnen, persoonlijk contact en snel handelen belangrijk.