Woongaard

Vier regio's werken samen onder de naam Woongaard als het gaat om het verdelen van sociale huurwoningen. Dit zijn de regio's Rivierenland, Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en Albasserwaard-Vijfheerenland. Deze regio's hebben verschillend urgentiebeleid. De urgentiecommissie werkt voor de regio's Rivierenland en Bommelerwaard. Meer informatie vindt u opĀ www.woongaard.com.