ucw transparant

Wie zijn wij?

De urgentiecommissie bestaat uit voorzitters en leden die onafhankelijk zijn. Dat wil zeggen dat zij geen hoofd- of nevenfuncties mogen hebben die strijdig kunnen zijn met het lidmaatschap van de commissie. Alleen op die manier kunnen er onafhankelijke en objectieve besluiten worden genomen. De voorzitters en leden doen hun werk voor de urgentiecommissie naast andere bezigheden. Veel leden hebben nog een fulltime of parttime baan. Zij zetten zich in voor de urgentiecommissie vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en interesse.

Deskundigheid

De voorzitters en leden zijn geselecteerd op basis van hun deskundigheid. Zij weten door opleiding en ervaring veel van medische, psychosociale, volkshuisvestelijke, financiele en/of juridische zaken. Met deze combinatie van kennis en ervaring kunnen urgentieaanvragen goed beoordeeld worden. De commissie vergadert wekelijks en bestaat op dit moment uit 4 voorzitters, 24 leden en 3 secretarissen. Bij een vergadering van de commissie zijn 3 of 4 leden, een voorzitter en een secretaris aanwezig. De voorzitters en leden rouleren waardoor er steeds in een andere samenstelling wordt vergaderd. Dit zorgt ervoor dat iedereen een frisse blik houdt.

Benoeming

De voorzitters en leden doorlopen een reguliere sollicitatieprocedure en worden formeel benoemd. Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, waarna eenmalig een herbenoeming mogelijk is voor nogmaals vier jaar. De voorzitters en leden ontvangen een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en een redelijke vergoeding voor gemaakte reis- en eventuele overige kosten. Voor het bepalen van de vergoedingen is aansluiting gezocht bij het Besluit Vergoedingen Adviescolleges en commissie. Na indexering bedroeg de vergoeding voor de voorzitter in 2019 €224,40 per vergadering en voor een lid €168,85. Het secretariaat van de urgentiecommissie wordt gevoerd door Enserve. Enserve is specialist in woonruimteverdeling en ondersteunt corporaties en gemeenten daarin met diverse werkzaamheden. De kosten van de commissie worden, samen met de kosten van het voeren van het secretariaat, doorbelast aan de betrokken opdrachtgevers.