ucw transparant

Veelgestelde vragen

 

1. Waarom is er zo veel tijd nodig om mijn urgentieaanvraag te behandelen?

Voor de behandeling van uw aanvraag staat een aantal weken. Dit lijkt een lange periode, maar in die tijd moet er veel gebeuren. In de eerste weken is een medewerker van de corporatie of gemeente bezig om uw situatie te onderzoeken en informatie te verzamelen die belangrijk is voor uw aanvraag. U kunt gevraagd worden om zelf nog meer informatie aan te leveren of om mee te werken aan een rapport door een extern bureau. Als u zelf vlot meewerkt, zorgt dit ervoor dat uw urgentieaanvraag ook sneller wordt behandeld.

Vervolgens wordt uw aanvraag doorgestuurd naar het secretariaat van de urgentiecommissie. Het secretariaat stuurt u een kopie van het urgentierapport en u krijgt een week de tijd om hierop te reageren. Daarna wordt uw aanvraag ingepland voor een vergadering van de commissie. Als er veel urgentieaanvragen zijn, kan het soms even duren voordat uw aanvraag in een vergadering wordt besproken. Urgentieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

In een vergadering van de commissie worden meerdere urgentieaanvragen besproken. De voorzitter en leden van de commissie ontvangen een week vóór de vergadering een kopie van die aanvragen. Dan hebben zij de tijd om alle aanvragen door te nemen zodat ze goed voorbereid zijn als de vergadering wordt gehouden. Soms kan een aanvraag nog niet beoordeeld worden omdat er informatie ontbreekt. Die informatie moet dan eerst opgevraagd worden. Daarna kan de commissie de aanvraag opnieuw behandelen.

Na de vergadering heeft de secretaris tijd nodig om alle besluiten uit te werken. Ook hier geldt, dat als het erg druk is met urgentieaanvragen, er soms meer tijd voor nodig is om alle besluiten te schrijven. Het grootste deel van de urgentieaanvragen wordt overigens (ruim) binnen de termijn behandeld.

 

2. De medewerker bij de corporatie of gemeente heeft mij een negatief kansadvies gegeven. Mag ik dan toch een urgentie aanvragen en heeft dat zin?

Voordat u besluit om urgentie aan te vragen, krijgt u een zogenaamd kansadvies van een medewerker van de corporatie of gemeente. De medewerker schat dan in hoe groot uw kans is om urgentie te krijgen. Als uw kans op urgentie klein is, krijgt u een negatief kansadvies. Ook dan mag u nog altijd urgentie aanvragen. De corporatie of gemeente kan u dit niet verbieden.

 

3. Hoe weet ik wanneer mijn aanvraag precies behandeld wordt?

Dit kunt u navragen bij uw contactpersoon van de corporatie of gemeente. Hij/zij kan dit voor u navragen.

 

4. Hoe neemt de commissie een besluit op mijn aanvraag?
De urgentiecommissie bespreekt uw aanvraag tijdens een vergadering. Alle leden geven hun mening over de aanvraag. De commissie neemt het besluit op basis van ‘meeste stemmen gelden’, al is het in de praktijk meestal zo dat iedereen het eens is over het besluit.

 

5. Waarom moet ik geld betalen voor het aanvragen van een urgentieverklaring?

Het behandelen van een urgentieaanvraag kost geld. De corporatie of gemeente maakt hier kosten voor. Aan u wordt een bijdrage gevraagd om een klein deel van de kosten te dekken.

 

6. Als ik het telefoonnummer van mijn maatschappelijk werker doorgeef aan de commissie, neemt de commissie dan contact met hem/haar op?

Nee. Het is uw verantwoordelijkheid om alle informatie aan te leveren die belangrijk is voor uw aanvraag. Als uw maatschappelijk werker informatie kan geven, moet u dit zelf bij hem/haar opvragen en bij uw aanvraag meesturen. De commissie neemt zelf geen contact op met hulpverleners of andere betrokkenen.

 

7. Ik ken iemand die in bijna precies dezelfde situatie verkeerde als ik. Zij heeft urgentie gekregen en ik niet. Hoe kan dat?

Geen enkele urgentieaanvraag is hetzelfde. Situaties zijn nooit precies gelijk. Bij het beoordelen van een aanvraag worden alle individuele omstandigheden afgewogen. Dit kan in het ene geval leiden tot het toekennen van urgentie en in het andere geval tot een afwijzing. Omdat aanvragen nooit precies te vergelijken zijn, kan er door de urgentiecommissie anders besloten worden.

 

8. Kan ik met een urgentieverklaring op alle woningen reageren?

Voor sommige woningen krijgt u geen voorrang, ook al heeft u een urgentieverklaring. Voor welke woningen dit geldt, staat duidelijk in de advertentie vermeld.

 

9. Wat gebeurt er met mijn gegevens nadat mijn urgentieaanvraag is behandeld?

Voor het aanvragen van een urgentieverklaring moet u veel persoonlijke gegevens aanleveren. In de privacy verklaring leest u hoe de urgentiecommissie omgaat met uw gegevens. De pricacy verklaring vindt u per regio onder 'Documentatie'.