viverion200 200

Criteria voor een urgentieverklaring

U kunt mogelijk urgentie krijgen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 

Ingezetene eis

 • U woont minimaal 1 jaar in het werkgebied van Viverion.
 • U staat ingeschreven bij Viverion. U reageert al minimaal een half jaar op woningen, gerekend vanaf het ontstaan van het woonprobleem.

 

Noodsituatie:

 1. Uw probleem heeft rechtstreeks te maken met uw woning, woningomgeving, of het ontbreken van een woning.
 2. Een verhuizing naar een (andere) huurwoning lost uw probleem (bijna) helemaal op.
 3. U kunt de woning waar u nu woont niet (zonder hoge kosten) geschikt maken om het probleem op te lossen.
 4. De woonnoodsituatie is zo ernstig dat deze niet langer dan vier maanden kan blijven duren.
 

Eigen schuld:

 1. U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen.
 2. Als u wel zelf verantwoordelijk bent, dan kan dit een reden zijn om uw urgentieaanvraag af te wijzen. Is het woonprobleem door eigen schuld langer dan 3 jaar geleden ontstaan? Dan zal de urgentiecommissie u dit niet meer verwijten.
 3. U kon niet vooraf weten dat de woonnoodsituatie zou onstaan. Daardoor kon u niets doen om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door u op tijd in te schrijven als woningzoekende in de regio.
 4. U reageert al minimaal een half jaar actief op woningen van Viverion.

 

Zelfredzaamheid:

 1. U kunt een huur- of koopwoning op de particuliere markt betalen. Dit kan als het jaarlijkse inkomen van uw huishouden meer is dan € 44.655,-- (prijspeil 2021). Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld.

 

U kunt alleen urgentie krijgen als u aan alle drie de voorwaarden voldoet.


De urgentieregels staan in het Urgentiebeleid Viverion. Dit is een openbaar document.

Hierin vindt u ook informatie over de eisen waaraan u moet voldoen en de documenten die u aan moet leveren als u urgentie aanvraagt vanwege een relatieverbreking.