woonkeus logo trans
Een urgentie krijgt u alleen in uitzonderlijke en dringende situaties. De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. Daarbij moet zij zich houden aan bepaalde beleidsregels. De corporaties in de regio Stedendriehoek hebben dezelfde beleidsregels als het gaat om urgentie. Deze staan in een samenwerkingsovereenkomst.

 

Wanneer krijgt u urgentie?

U krijgt urgentie als:

 1. Er een woonnoodsituatie is die binnen vier maanden moet worden opgelost;
 2. U niet zelf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de situatie en u die niet had kunnen voorkomen;
 3. U de situatie niet zelf kunt oplossen.

U krijgt alleen urgentie als u aan alle drie de criteria voldoet.

 

Wanneer is er een woonnoodsituatie?

Dit betekent:

 • Uw probleem heeft rechtstreeks te maken met de woning of de woonomgeving. Een (andere) woning in de regio Stedendriehoek lost de huidige woonnoodsituatie op.
 • Uw huidige woning is niet geschikt (te maken) om het probleem te verhelpen.
 • Een verhuizing naar een (andere) woning in de regio Stedendriehoek lost uw probleem op.
 • Staat u nog niet minimaal 12 maanden ingeschreven op een zelfstandig woonadres bij een gemeente in deze regio? Geef dan aan om welke reden u uw woonprobleem in de regio Stedendriehoek moet oplossen.
 • De woonnoodsituatie is zo ernstig dat deze niet langer dan vier maanden kan blijven duren.

 

Wanneer is er eigen verantwoordelijkheid?

Dit betekent:

 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen.

Als u wel zelf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van het woonprobleem, dan kan dit een reden zijn om uw urgentieaanvraag af te wijzen. Is het woonprobleem door eigen schuld langer dan 3 jaar geleden ontstaan? Dan zal de urgentiecommissie u dit niet meer verwijten.

 • U kon niet vooraf weten dat de woonnoodsituatie zou onstaan. Daardoor kon u niets doen om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door u op tijd in te schrijven als woningzoekende in de regio.
 • U kunt bewijzen dat u eerst zelf naar een oplossing van het probleem heeft gezocht.

 

Hoe kunt u de situatie zelf oplossen?

U krijgt geen urgentie als u de situatie zelf op kunt lossen. Dit kan als:

 • U een huur- of koopwoning op de particuliere markt kunt betalen. Dit kan als het jaarlijkse inkomen van uw huishouden meer dan € 44.655,-- is (prijspeil 2021). Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld.
 • U genoeg inschrijftijd heeft bij Woonkeus Stedendriehoek om zelf binnen een redelijke termijn een woning te vinden. De grenzen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld. Voor huishoudens van 1 en 2 personen geldt in 2021 een grens van 7 jaar inschrijftijd. Voor huishoudens van 3 tot en met 5 personen geldt in 2021 een grens van 9 jaar inschrijftijd.
 • Het voor u niet nodig is om in een zelfstandige woning te wonen. Een zelfstandige woning is een woning met een eigen voordeur, keuken en badkamer.

 


De urgentieregels staan in Bijlage 4 van de Samenwerkingsovereenkomst regionale woonruimteverdeling. Dit is een openbaar document. In Bijlage 4 van de samenwerkingsovereenkomst staat uitgebreide informatie over de eisen die gelden en de documenten die u aan moet leveren als u urgentie aanvraagt vanwege een relatieverbreking. Het reglement van de urgentiecommissie en de brochures over urgentie in de regio Stedendriehoek vindt u onder Documentatie.