gemeente soest

 

U kunt alleen urgentie aanvragen als u:

  • ouder bent dan 18 jaar;
  • legaal in Nederland woont;
  • minimaal 1 jaar ingeschreven staat in de gemeente Soest, of de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar achter elkaar ingeschreven stond in de gemeente Soest.

 

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u urgentie aanvragen om één van deze redenen:

 

1. Medisch

U heeft een woonprobleem dat u om medische redenen snel moet oplossen. Uw medische problemen hebben te maken met hoe u woont. Een onafhankelijk medisch adviesbureau onderzoekt uw situatie.

Dit geldt ook als er vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt geadviseerd om te verhuizen. Bijvoorbeeld omdat u uw woning niet meer goed kunt gebruiken vanwege medische klachten.

 

2. Mantelzorg: u geeft of ontvangt mantelzorg

 

3. Financieel: U kunt uw huur op hypotheek niet meer betalen. U ontvangt daarvoor een woonkostentoeslag van de gemeente Soest.

 

4. Sociaal

  • Uw relatie is verbroken en u heeft minderjarige kinderen bij u wonen. U kunt bewijzen dat u minimaal 50% van de tijd voor hen zorgt. Zonder urgentie raken uw kinderen dakloos. Of:
  • U heeft ernstige, levensbedreigende problemen die te maken hebben met uw woning. Een andere woning helpt bij het oplossen van de levensbedreigende situatie.Of:
  • Uw woning is onbewoonbaar geraakt door een ernstige en onverwachte gebeurtenis, bijvoorbeeld brand.

 

5. PGA-aanpak of TopX-aanpak

Alleen een interventiespecialist van de gemeente voor het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht (ZVHRU) of een procesregisseur van de gemeente (in geval van PGA lokaal) kan deze aanvraag indienen.

Een woning is urgent noodzakelijk volgens het voorgestelde plan van aanpak van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht en PGA-lokaal.

 

6. Uitstroom uit zorginstellingen

Alleen medewerkers van erkende zorg- of opvanginstellingen kunnen deze aanvragen indienen.

Zij doen dit voor personen die verblijven in een door de gemeente Soest erkende zorginstelling op opvangvoorziening en deze moeten verlaten.

 

7. Stadsvernieuwing

Alleen de corporatie kan deze aanvragen indienen. Dit gebeurt voor personen die hun woning kwijt raken omdat de corporatie deze gaat slopen of renoveren.

 

In het algemeen geldt:

  1. Er is een noodsituatie of u kunt bewijzen dat deze binnenkort ontstaat. Het is noodzakelijk dat deze snel wordt opgelost.
  2. U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het woonprobleem.
  3. U kunt het woonprobleem niet zelf oplossen.
  4. U heeft niet voldoende inkomen of vermogen om het woonprobleem zelf op te lossen.

De regels voor urgentie staan in de Huisvestingsverordening Soest 2021.