logo Nijkerk

Bij het beoordelen van urgentieaanvragen moet de urgentiecommissie zich houden aan bepaalde beleidsregels. De gemeente Nijkerk heeft de beleidsregels vastgelegd in haar huisvestingsverordening. U kunt urgentie krijgen als u urgent woonruimte nodig heeft en er sprake is van een combinatie van de volgende situaties:

  1. U heeft ten minste een heel jaar voorafgaand aan de urgentieaanvraag een zelfstandige, legale woning in de gemeente Nijkerk bewoond;
  2. Er is een acute noodzaak om binnen zes maanden te verhuizen;
  3. De noodsituatie is ontstaan buiten eigen schuld en u kon de situatie niet voorzien;
  4. Er is sprake van meervoudige problematiek, dat wil zeggen een combinatie van financiele, psychische en/of sociale problemen;
  5. De problematiek heeft een directe relatie met de huidige woonsituatie;
  6. U heeft aantoonbaar eerst zelf naar een oplossing gezocht. Dit moet blijken uit activiteiten in de zes maanden voorafgaand aan de urgentieaanvraag;
  7. U bent niet in staat om binnen zes maanden zelf te zorgen voor passende woonruimte die is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden.

 

De urgentieregels staan in de huisvestingsverordening van de gemeente Nijkerk. De verordening is een openbaar document. 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor urgentie, neem dan contact op met de urgentiefunctionaris.