logo Nijkerk

Bij het beoordelen van urgentieaanvragen moet de urgentiecommissie zich houden aan bepaalde beleidsregels. De gemeente Nijkerk heeft de beleidsregels vastgelegd in haar huisvestingsverordening. Om voor urgentie in aanmerking te komen, moet u maatschappelijke binding hebben met de gemeente Nijkerk. Dit houdt in:

  • U bent sinds minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Nijkerk.
  • U bent in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 aaneengesloten jaren ingezetene geweest van de gemeente Nijkerk.

Uw maatschappelijke binding wordt gecontroleerd aan de hand van een uittreksel uit de Basisregistratie Personen.

 

Als u maatschappelijke binding heeft, moet u vervolgens vallen in een van de drie urgentie categorieën:

  1. U heeft 1 of meerdere minderjarige kinderen en u moet vanwege financiële problemen een te dure huur- of koopwoning verlaten;
  2. U moet om medische redenen verhuizen, omdat de huidige woning niet meer geschikt is;
  3. U heeft 1 of meerdere minderjarige kinderen die door relatieverbreking dakloos worden.

 

Voldoet u aan de eis van maatschappelijke binding en valt u binnen een van de drie urgentie categorieën, dan kunt u urgentie aanvragen. De urgentiecommissie zal uw aanvraag dan beoordelen volgens deze punten:

  • Het woonprobleem is ontstaan buiten uw schuld;
  • Voor zover het woonprobleem door uw schuld is ontstaan, wordt dit verwijtbaar gesteld tot drie jaar na het ontstaan.
  • Het jaarlijkse inkomen van uw huishouden is onvoldoende voor een huur- of koopwoning op de particuliere markt. De grens hiervoor wordt jaarlijks vastgesteld. Voor 2021 geldt een grens van € 40.024,-.
  • Uw inschrijftijd is onvoldoende om zelf binnen een redelijke termijn in de gemeente Nijkerk een woning te kunnen vinden. De grens hiervoor is vastgesteld op 8 jaar. Dat betekent dat u geen urgentie aan kunt vragen als u een inschrijftijd heeft van 8 jaar of langer.
  • U heeft niet de mogelijkheid om het woonprobleem op te lossen door bewoning van onzelfstandige woonruimte (kamer/etage) of inwoning.

 

De urgentieregels staan in de huisvestingsverordening van de gemeente Nijkerk. Aanvullende regels staan in de zogenaamde Nadere Regels. Beide documenten zijn openbaar.