heh

 

Urgentiebeleid

De gemeenten Epe, Heerde en Hattem hebben dezelfde regels voor urgentie. De regels staan in de huisvestingsverordening van de gemeente en in het document Nadere Regels Urgentie.

Veel mensen zoeken een sociale huurwoning. Er zijn echter niet genoeg woningen voor iedereen. Daarom heeft de gemeente regels opgesteld voor de verdeling van woningen. In bepaalde gevallen kunt u voorrang (urgentie) krijgen als u een woning zoekt. 

 

Wanneer kunt u urgentie aanvragen?

Eerst moet u voldoen aan drie standaard voorwaarden. U kunt alleen urgentie aanvragen als u:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • legaal in Nederland bent;
 • het jaarlijkse inkomen van uw huishouden lager is dan € 40.024,- (prijspeil 2021).

 

Dan zijn er 6 verschillende redenen waarom u urgentie aan kunt vragen. Dit zijn:

 1. U geeft of krijgt mantelzorg.
 2. U vlucht voor huiselijk geweld. U woont nog thuis of u bent in een opvangvoorziening.
 3. Uw woning is onbewoonbaar geworden. Bijvoorbeeld door brand of ernstige wateroverlast.
 4. U heeft financiele problemen. U kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen.
 5. U heeft medische of psychosociale problemen waardoor uw woning niet (meer) geschikt voor u is.
 6. Uw relatie is verbroken en u heeft de zorg voor één of meer kinderen jonger dan 21 jaar.

 

Hoe beoordeelt de urgentiecommissie uw aanvraag?

In het algemeen gaat de commissie uit van deze punten:

 • er is een noodsituatie of u kunt bewijzen dat deze binnenkort ontstaat;
 • het woonprobleem is zo ernstig dat het binnen 6 maanden opgelost moet worden;
 • de directe aanleiding voor het woonprobleem ligt in de gemeente Epe, Heerde of Hattem;
 • u kunt het woonprobleem niet zelf oplossen;
 • u bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het woonprobleem.

Staat u 8 jaar of langer ingeschreven bij Triada? Dan kunt u in principe geen urgentie krijgen. Als u regelmatig reageert op woningen, kunt u zelf een woning vinden. 

 

Welke documenten levert u aan?

Als u urgentie aanvraagt, dan moet u bewijzen aanleveren van uw situatie. Daarmee laat u zien dat uw situatie is zoals u zegt dat hij is.

De urgentiefunctionaris vertelt u welke bewijzen u aan moet leveren. Dit verschilt per situatie.