eemnes

De urgentieregels staan in artikel 18, lid 7 en artikel 19 van de Huisvestingsverordening 2019 van de gemeente Eemnes. Bij de verordening hoort een toelichting

 

Criteria voor een urgentieverklaring

U kunt urgentie aanvragen wanneer u 18 jaar of ouder bent en een geldige verblijfstitel heeft. Verder moet u een economische of maatschappelijke binding hebben met de gemeente Eemnes.

 

Onder economische binding wordt verstaan:

 • U heeft een contract van minimaal 19 uur per week voor minimaal een jaar bij een bedrijf in de gemeente Eemnes, of:
 • U volgt een dagopleiding van minimaal 19 uur per week voor minimaal de duur van een jaar aan een onderwijsinstelling in de gemeente Eemnes, of:
 • U bent zelfstandig ondernemer en voorziet daarmee in uw bestaan en u kunt aantonen dat uw bedrijf is gevestigd in de gemeente Eemnes.

 

Onder maatschappelijke binding wordt verstaan:

 • U bent sinds minimaal 1 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Eemnes (volgens een uittreksel uit de Basisregistratie Personen), of:
 • U was in de laatste 20 jaar minimaal 6 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Eemnes (volgens een uittreksel uit de Basisregistratie Personen), of:
 • U was in de laatste 10 jaar minimaal 4 jaar onafgebroken ingezetene van de gemeente Eemnes en heeft de gemeente verlaten vanwege het volgen van een voltijdse studie of school.

 

Het feit dat u binding heeft, betekent dat u urgentie aan mag vragen in de gemeente Eemnes. Het betekent niet dat u daadwerkelijk urgentie krijgt. 

 

Voldoet u aan de bindingseis, dan kunt u vervolgens urgentie krijgen als er sprake is van een:

 

Medische indicatie

 • Een snelle oplossing van uw woonprobleem is om medische redenen noodzakelijk. Uw medische situatie kan daarvoor worden onderzocht.
 • U heeft een WMO indicatie om te verhuizen en een verhuizing is de snelste en goedkoopste manier om uw woonprobleem op te lossen.

 

Sociale indicatie

Een snelle oplossing van uw woonprobleem is om sociale redenen noodzakelijk. Van een sociale indicatie kan sprake zijn in de volgende situaties:

1. Relatiebreuk met een of meer inwonende, minderjarige kinderen;

2. Onaanvaardbare situaties waarbij het gaat om ernstige, levensbedreigende problemen in relatie tot de huidige woning en/of dreigende dakloosheid door plotselinge overmacht;

3. Situaties waarin belangen van minderjarige kind(eren) ernstig geschaad (dreigen te) worden.

 

In het algemeen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 1. Er wordt alleen een urgentie verleend, als er sprake is van een noodsituatie of duidelijk aantoonbaar is dat deze op korte termijn dreigt te ontstaan;
 2. U kunt het woonprobleem niet zelf oplossen.
 3. U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan van het woonprobleem.