entree logo trans

 

 

 

 

 

Een urgentie krijgt u alleen in uitzonderlijke en dringende situaties. De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. Daarbij moet zij zich houden aan bepaalde beleidsregels. De corporaties in de regio Arnhem-Nijmegen hebben dezelfde beleidsregels als het gaat om urgentie. Deze staan in huisvestingsverordening van de betreffende gemeenten.

 

Wanneer krijgt u urgentie?

U krijgt urgentie als:

 1. Er sprake is van een persoonlijke noodsituatie die binnen vier maanden moet worden opgelost;
 2. U niet zelf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van de situatie en u die niet had kunnen voorkomen;
 3. U de situatie niet zelf kunt oplossen.

U krijgt alleen urgentie als u aan alle drie de criteria voldoet.

 

Wanneer is er een woonnoodsituatie?

Dit betekent:

 • Uw probleem heeft rechtstreeks te maken met de woning of de woonomgeving. Een (andere) woning in de regio Arnhem-Nijmegen lost de huidige woonnoodsituatie op.
 • Uw huidige woning is niet geschikt (te maken) om het probleem te verhelpen.
 • De woonnoodsituatie is zo ernstig dat deze niet langer dan vier maanden kan blijven duren.

 

Wanneer is er eigen verantwoordelijkheid?

Dit betekent:

 • U bent niet verantwoordelijk voor het ontstaan of het voortduren van de problemen. Als u wel zelf verantwoordelijk bent voor het ontstaan van het woonprobleem, dan kan dit een reden zijn om uw urgentieaanvraag af te wijzen. Is het woonprobleem door eigen schuld langer dan 3 jaar geleden ontstaan? Dan zal de urgentiecommissie u dit niet meer verwijten.
 • U kon niet vooraf weten dat de woonnoodsituatie zou onstaan. Daardoor kon u niets doen om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door u op tijd in te schrijven als woningzoekende in de regio.
 • U kunt bewijzen dat u eerst zelf naar een oplossing van het probleem heeft gezocht.

 

Hoe kunt u de situatie zelf oplossen?

U krijgt geen urgentie als u de situatie zelf op kunt lossen. Dit kan als:

 • U een huur- of koopwoning op de particuliere markt kunt betalen. Dit kan als het jaarlijkse inkomen van uw huishouden meer dan € 40.024,-. is (prijspeil 2021). Deze grens wordt jaarlijks vastgesteld.
 • U genoeg meettijd heeft bij Entree om zelf binnen een redelijke termijn een woning te vinden. De grenzen hiervoor worden jaarlijks vastgesteld. Voor huishoudens van 1 en 2 personen geldt in 2021 een grens van 15 jaar inschrijftijd. Voor huishoudens van 3 tot 5 personen geldt in 2021 een grens van 16 jaar inschrijftijd.
 • U kunt het woonprobleem oplossen door in een onzelfstandige woonruimte (kamer/etage) te gaan wonen.


De urgentieregels staan in de huisvestingsverordening en in het reglement van de urgentiecommissie van de gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen. In het reglement vindt u onder artikel 20.c uitgebreide informatie over de eisen waaraan u moet voldoen en de documenten die u aan moet leveren als u urgentie aanvraagt vanwege een relatieverbreking. Een verordening is een openbaar document. In de regio Arnhem-Nijmegen hebben de samenwerkende gemeenten identieke verordeningen als het gaat om het urgentiebeleid.