ucw transparant

Kwaliteitsbewaking

De commissie en het secretariaat zetten zich op diverse manieren in om de kwaliteit van het hele urgentieproces te waarborgen. Het secretariaat richt zich vooral op de externe contacten en de commissie op haar interne kwaliteitsborging. De volgende activiteiten maken standaard deel uit van de werkzaamheden:

Interne kwaliteitsborging

 • plenaire overleggen van de commissie waarbij de voorzitters en leden discussiĆ«ren over het beleid en waarin zij de besluitvorming afstemmen;
 • periodieke afstemming met het orgaan dat beroep- dan wel bezwaarschriften behandeld in de betreffende regio of gemeente en beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het urgentiebeleid in een regio;
 • faciliteren van een digitaal vergadersysteem voor het efficient en veilig verwerken van urgentieaanvragen;
 • (kwaliteit van) het ledenbestand van de commissie bewaken door voortgangsgesprekken en expliciete aandacht voor professionalisering van de voorzitters en leden;

Externe kwaliteitsborging

 • regelmatig overleg met betrokken externe partijen, zoals de urgentiefunctionarissen uit de betreffende regio;
 • verzorgen van standaard documentatie en voorlichtingsmateriaal voor betrokken externe partijen;
 • verzorgen van trainingen over het urgentiebeleid en de urgentieprocedure;
 • faciliteren en onderhouden van een digitaal systeem voor het indienen van urgentieaanvragen;
 • evaluatie en advisering rondom het (door)ontwikkelen van urgentiebeleid, dan wel aanscherpen van urgentieprocedures;
 • verzorgen van nieuwsbrieven;
 • beheer www.urgentiecommissie.nl.