Stap 1: Ga naar een corporatie binnen de regio Rivierenland en Bommelerwaard. Een medewerker van de corporatie schat in of u kans maakt op een urgentieverklaring. Dit gebeurt in een zogenaamd kansadviesgesprek. Besluit u om urgentie aan te vragen, dan vult u het aanvraagformulier in en betaalt u een bijdrage.

Stap 2: Een medewerker van de woningcorporatie verdiept zich in uw persoonlijke situatie en schrijft er een rapport over. De medewerker vraagt u om documenten aan te leveren die bewijzen dat uw situatie is zoals u vertelt. Dit is nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen. De medewerker stuurt het rapport, samen met alle informatie, naar de urgentiecommissie. 

Stap 3: De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. In de regio Rivierenland en Bommelerwaard hebben de samenwerkende corporaties bepaald wat de beleidsregels zijn om urgentie te kunnen krijgen. Het urgentiebeleid in de regio Rivierenland is niet precies hetzelfde als het urgentiebeleid in de regio Bommelerwaard. De commissie gebruikt de beleidsregels bij haar beoordeling. Binnen zes weken nadat uw aanvraag is doorgestuurd naar de commissie ontvangt u het schriftelijke besluit op uw aanvraag.

Stap 4: Als u urgentie heeft gekregen, kunt u zelf gaan reageren op woningen. Uw urgentie is zes maanden geldig. Een urgentieverklaring voor de regio Rivierenland is niet geldig in de regio Bommelerwaard en andersom. Als u reageert op een woningadvertentie krijgt u voorrang op de reguliere woningzoekenden. Zijn er meer belangstellenden met een urgentieverklaring voor dezelfde woning? Dan krijgt degene met de oudste urgentieverklaring voorrang. Reageer alleen op een woning als u voldoet aan de gestelde eisen. Die leest u in de advertentie. Bij sommige woningen staat bijvoorbeeld in de advertentie dat urgent woningzoekenden géén voorrang krijgen.

Stap 5: Na zes maanden vervalt de urgentieverklaring, ook als u nog geen woning heeft gevonden. De urgentieverklaring vervalt al eerder als u een andere woning accepteert.