viverion200 200

Stap 1: U kunt contact opnemen met de urgentiefunctionaris via het contactformulier op deze website. De urgentiefunctionaris belt of mailt u terug en schat in of u kans maakt op een urgentieverklaring. Dit gebeurt in een zogenaamd kansadviesgesprek. Besluit u om urgentie aan te vragen, dan stuurt de urgentiefunctionaris u het aanvraagformulier en maakt met u verdere afspraken. U vult het formulier in en u betaalt € 30,-.

Stap 2: De urgentiefunctionaris verdiept zich in uw persoonlijke situatie en schrijft er een rapport over. De urgentiefunctionaris vraagt u om documenten aan te leveren die bewijzen dat uw situatie is zoals u vertelt. Dit is nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen. De urgentiefunctionaris stuurt het rapport, samen met alle informatie, naar de urgentiecommissie. Het secretariaat van de urgentiecommissie stuurt u een kopie van het rapport. U kunt hierop binnen een week schriftelijk reageren. Uw reactie komt bij uw aanvraag en gaat mee naar de urgentiecommissie.

Stap 3: De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. Viverion heeft de urgentiecriteria vastgelegd in haar urgentiebeleid. De commissie gebruikt dit beleid bij haar beoordeling. Binnen zes weken nadat uw aanvraag is doorgestuurd naar de commissie ontvangt u het schriftelijke besluit op uw aanvraag.

Stap 4: Als u urgentie heeft gekregen, kunt u zelf gaan reageren op woningen. Uw urgentie is vier maanden geldig. Als u geen urgentie heeft gekregen, kunt u daartegen in beroep gaan. Hoe dit moet, staat in het besluit dat u van de urgentiecommissie heeft gekregen.

Stap 5: Een urgentieverklaring is vier maanden geldig. Na vier maanden vervalt de urgentieverklaring, ook als u nog geen woning heeft gevonden. De urgentieverklaring vervalt al eerder als u een andere woning accepteert. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de urgentiecommissie de urgentieperiode verlengen. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u binnen uw urgentietermijn geen mogelijkheid heeft gehad om te reageren op het woningaanbod. Dit komt bijna niet voor.