gemeente soest

 

Stap 1: Neem contact op met de gemeente Soest. Vul hiervoor de digitale urgentiewijzer in op de website van de gemeente. Hierna neemt een medewerker van de gemeente contact met u op. Dit gebeurt per mail, telefonisch of schriftelijk. De medewerker schat in of u kans maakt op een urgentieverklaring. Dit gebeurt in een zogenaamd kansadviesgesprek. Besluit u om urgentie aan te vragen, dan vult u het aanvraagformulier in en betaalt u € 61,85 (prijspeil 2021).

Stap 2: Een medewerker van de gemeente verdiept zich in uw situatie. De medewerker schrijft er een rapport over. Daarna moet u documenten aanleveren die bewijzen dat uw situatie is zoals u vertelt. Dit is nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen.

Als u medische of psychische klachten heeft, is het soms nodig om een aanvullend extern rapport te laten schrijven. De medewerker stuurt het rapport, samen met alle informatie, naar de urgentiecommissie. Het secretariaat van de urgentiecommissie stuurt u een kopie van het rapport. U kunt hierop binnen een week schriftelijk reageren. Uw reactie komt bij uw aanvraag en gaat mee naar de urgentiecommissie.

Stap 3: De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. De gemeente Soest heeft in een verordening vastgelegd wanneer u urgentie kunt krijgen. De commissie gebruikt deze verordening bij haar beoordeling. Binnen zes weken nadat uw aanvraag is doorgestuurd naar de commissie ontvangt u het schriftelijke besluit op uw aanvraag.

Stap 4: Als u urgentie heeft gekregen, kunt u zelf gaan reageren op woningen. Uw urgentie is zes maanden geldig. Als u geen urgentie heeft gekregen, kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe dit moet, staat in het besluit dat u van de urgentiecommissie heeft gekregen.

Stap 5: Een urgentieverklaring is zes maanden geldig. Met een urgentie krijgt u alleen voorrang op deze woningtypen: corridorflat, galerijflat, maisonnette, portiekflat, portiekwoning, bovenwoning, benedenwoning. Na zes maanden vervalt de urgentieverklaring, ook als u nog geen woning heeft gevonden. De urgentieverklaring vervalt al eerder als u een andere woning accepteert.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de urgentiecommissie de urgentieperiode verlengen. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u binnen uw urgentietermijn geen mogelijkheid heeft gehad om te reageren op het woningaanbod. Dit komt bijna niet voor. Een verzoek tot verlenging moet u zelf op tijd indienen bij de gemeente. Dit kan in de laatste maand waarin uw urgentieverklaring geldig is.