Hoe werkt het

Stap 1: Ga naar de gemeente Nijkerk. Een medewerker van de gemeente schat in of u kans maakt op een urgentieverklaring. Dit gebeurt in een zogenaamd kansadviesgesprek. Besluit u om urgentie aan te vragen, dan vult u het aanvraagformulier in en betaalt u € 72,80 (prijspeil 2021).

Stap 2: Een medewerker van de gemeente verdiept zich in uw persoonlijke situatie en schrijft er een rapport over. De medewerker vraagt u om documenten aan te leveren die bewijzen dat uw situatie is zoals u vertelt. Dit is nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen. Als u medische of psychische klachten heeft, kan het nodig zijn om een aanvullend extern rapport te laten schrijven. De medewerker stuurt het rapport, samen met alle informatie, naar de urgentiecommissie. 

Stap 3: De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. De gemeente Nijkerk heeft in haar beleid vastgelegd wanneer u urgentie kunt krijgen. De commissie gebruikt dit beleid bij haar beoordeling. Binnen zes weken nadat uw aanvraag is doorgestuurd naar de commissie geeft zij een schriftelijk advies aan de gemeente Nijkerk. De gemeente stuurt u daarna zo snel mogelijk het schriftelijke besluit op uw aanvraag.

Stap 4: Als u urgentie heeft gekregen, kunt u zelf gaan reageren op woningen. Uw urgentie is zes maanden geldig. Als u geen urgentie heeft gekregen, kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe dit moet, staat in het besluit dat u van de urgentiecommissie heeft gekregen.

Stap 5: Een urgentieverklaring is zes maanden geldig. Na zes maanden vervalt de urgentieverklaring, ook als u nog geen woning heeft gevonden. De urgentieverklaring vervalt al eerder als u een andere woning accepteert. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de urgentiecommissie de urgentieperiode verlengen. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u binnen uw urgentietermijn geen mogelijkheid heeft gehad om te reageren op het woningaanbod. Dit komt bijna niet voor. Een verzoek tot verlenging moet u zelf op tijd indienen bij de gemeente. Dit kan in de laatste maand waarin uw urgentieverklaring geldig is.