Stap 1: U kunt contact opnemen met de urgentiefunctionaris via het e-mailadres op deze website. De urgentiefunctionaris belt of mailt u terug en schat in of u kans maakt op een urgentieverklaring. Dit gebeurt in een zogenaamd kansadviesgesprek. Besluit u om urgentie aan te vragen, dan stuurt de urgentiefunctionaris u het aanvraagformulier en maakt met u verdere afspraken. U vult het aanvraagformulier in en betaalt € 70,10 (prijspeil 2019).

Stap 2: De urgentiefunctionaris verdiept zich in uw persoonlijke situatie en schrijft er een rapport over. De urgentiefunctionaris vraagt u om documenten aan te leveren die bewijzen dat uw situatie is zoals u vertelt. Dit is nodig om uw aanvraag zorgvuldig te kunnen beoordelen. Als u medische of psychische klachten heeft, kan het nodig zijn om een aanvullend extern rapport te laten schrijven. De urgentiefunctionaris stuurt het rapport, samen met alle informatie, naar de urgentiecommissie. 

Stap 3: De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag. De gemeente Nijkerk heeft in een verordening vastgelegd wanneer u urgentie kunt krijgen. De commissie gebruikt deze verordening bij haar beoordeling. Binnen zes weken nadat uw aanvraag is doorgestuurd naar de commissie ontvangt u het schriftelijke besluit op uw aanvraag.

Stap 4: Als u urgentie heeft gekregen, kunt u zelf gaan reageren op woningen. Uw urgentie is zes maanden geldig. Als u geen urgentie heeft gekregen, kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe dit moet, staat in het besluit dat u van de urgentiecommissie heeft gekregen.

Stap 5: Een urgentieverklaring is zes maanden geldig. Na zes maanden vervalt de urgentieverklaring, ook als u nog geen woning heeft gevonden. De urgentieverklaring vervalt al eerder als u een andere woning accepteert. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan uw urgentieperiode verlengd worden. Bijvoorbeeld als u kunt aantonen dat u binnen uw urgentietermijn geen mogelijkheid had om te reageren op het woningaanbod. Dit komt bijna niet voor. Neem voor een verzoek tot verlenging zelf contact op met Woningstichting Nijkerk. Dit kan in de laatste maand waarin uw urgentieverklaring geldig is.