heh

 

Hoe werkt het?

Bij de gemeenten Epe, Heerde en Hattem vraagt u op dezelfde manier urgentie aan.

 

Stap 1: U neemt contact op met de urgentiefunctionaris

Dit doet u via het contactformulier op deze website. De urgentiefunctionaris belt of mailt u terug en schat in of u kans maakt op urgentie. Dit gebeurt in een zogenaamd kansadviesgesprek. Ook al zegt de medewerker dat u weinig kans maakt op urgentie, u kunt altijd een aanvraag indienen. 

Besluit u om urgentie aan te vragen, dan stuurt de urgentiefunctionaris u het aanvraagformulier en maakt met u verdere afspraken.

 

Stap 2: De urgentiefunctionaris verzamelt informatie over uw situatie

De urgentiefunctionaris verdiept zich in uw persoonlijke situatie en schrijft er een rapport over. De urgentiefunctionaris vraagt u om documenten aan te leveren die bewijzen dat uw situatie is zoals u vertelt. Dit is nodig om uw aanvraag zorgvuldig te beoordelen.

Uw dossier bestaat uit:

  • Een rapport dat de functionaris schrijft over hoe uw situatie is;
  • Documenten die bewijzen dat uw situatie is, zoals u zegt dat hij is. De functionaris vertelt u welke documenten nodig zijn. Het is uw taak om ze op tijd aan te leveren.

U betaalt een keer € 75,- (prijspeil 2021) als bijdrage in de kosten.

De functionaris stuurt uw dossier naar het secretariaat van de urgentiecommissie. 

 

Stap 3 De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag

De commissie neemt haar besluit op basis van het dossier. De gemeente bepaalt de regels om urgentie te krijgen. De commissie moet zich houden aan deze regels.

Binnen 6 weken nadat de functionaris uw dossier heeft opgestuurd, ontvangt u het besluit op uw aanvraag. Dit krijgt u per e-mail.

 

Stap 4 Het besluit van de urgentiecommissie

Krijgt u urgentie?

  • uw urgentie is 6 maanden geldig;
  • lees de advertentie van de woning goed door. U krijgt namelijk niet bij alle woningen voorrang. Dit staat in de advertentie. Heeft u voor een woning geen voorrang met uw urgentie? Dan kunt u wel reageren, maar op basis van uw inschrijfduur.

 

Krijgt u géén urgentie?

In haar besluit legt de commissie uit waarom u geen urgentie krijgt.

Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in bezwaar gaan. Hoe u dit doet, leest u in het besluit van de commissie.

 

Stap 5 Uw urgentie vervalt

Uw urgentie vervalt:

  • als u een woning accepteert;
  • als u een aanbod van een passende woning weigert;
  • na het aflopen van de urgentietermijn.