entree logo trans

 

 

 

 

 

Stap 1: Ga naar een corporatie

Ga naar een corporatie binnen de regio Arnhem-Nijmegen. Een medewerker schat in of u kans maakt op urgentie. Als dat zo is, volgt een afspraak met een urgentiefunctionaris. Met hem/haar bespreekt u uw situatie. Ook al zegt de medewerker dat u weinig kans maakt op urgentie, u kunt altijd een aanvraag indienen. Een corporatie kan u niet verbieden om een aanvraag in te dienen.

Let op: verblijft u in een opvangvoorziening vanwege relatieproblemen en/of geweld, dan kunt u een 'urgentie tijdelijke opvang' aanvragen. Informeer hiervoor bij de corporatie.

 

Stap 2: U spreekt de urgentiefunctionaris

Een urgentiefunctionaris van de corporatie neemt contact met u op. U bespreekt of het zinvol is om de procedure te starten. Als u besluit een aanvraag in te dienen, vertelt de urgentiefunctionaris welke informatie u daarvoor aan moet leveren.

De urgentiefunctionaris schrijft een rapport over uw situatie. Samen met u verzamelt de functionaris gegevens voor uw urgentiedossier. De functionaris vertelt u welke informatie u moet aanleveren. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van de gegevens.

Vraagt u urgentie aan vanwege psychosociale of medische problemen, dan kan de functionaris aan een extern bureau vragen om een aanvullend rapport over uw situatie. Soms wil een medewerker van het externe bureau u hiervoor thuis bezoeken.

Uw urgentiedossier bestaat uit het rapport van de functionaris en alle andere gegevens die over uw situatie zijn verzameld. U betaalt eenmalig € 55,- (prijspeil 2021). De functionaris stuurt uw dossier naar het secretariaat van de urgentiecommissie. 

 

Stap 3 De urgentiecommissie beoordeelt uw aanvraag

De commissie neemt haar besluit op basis van het dossier. In de regio Arnhem-Nijmegen hebben de samenwerkende corporaties bepaald wat de regels zijn om urgentie te kunnen krijgen. De urgentiecommissie moet zich houden aan deze regels.

Binnen 6 weken nadat de urgentiefunctionaris uw dossier heeft opgestuurd, ontvangt u het besluit op uw aanvraag.

 

Stap 4 Het besluit van de urgentiecommissie

Krijgt u urgentie?

  • uw urgentie is 4 maanden geldig;
  • u heeft voorrang op andere woningzoekenden. Als er meerdere urgent woningzoekenden op dezelfde woning reageren, dan geldt de regel: de woningzoekende die het eerst urgentie heeft gekregen gaat voor.
  • lees de advertentie van de woning goed door. U krijgt namelijk niet bij alle woningen voorrang met uw urgentie. Dit staat in de advertentie. Heeft u voor een woning geen voorrang met uw urgentie? Dan kunt u wel reageren, maar op basis van uw inschrijfduur.
  • reageert u op een lotingwoning? Uw urgentie is dan niet geldig. Lotingwoningen worden willekeurig toegewezen zonder rekening te houden met inschrijfduur of voorrangsregels.
  • de urgentiecommissie mag speciale voorwaarden verbinden aan een urgentie. De commissie kan bijvoorbeeld bepalen dat een urgentie alleen geldig is in een bepaalde plaats. Als dit zo is, staat dit in het besluit dat u ontvangt van de commissie.

 

Krijgt u geen urgentie?

In haar besluit legt de urgentiecommissie uit waarom u geen urgentie krijgt. Bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u in bezwaar gaan. Hoe u dit doet, leest u in het besluit van de urgentiecommissie.

 

Stap 5 Uw urgentie vervalt

Uw urgentie vervalt:

  • als u een woning accepteert;
  • als u een aanbod van een passende woning weigert;
  • na het aflopen van de urgentietermijn.

 

Verlenging van de urgentie

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de urgentiecommissie de urgentieperiode met maximaal 3 maanden verlengen. Bijvoorbeeld als u kunt bewijzen dat u binnen uw urgentietermijn niet op woningen kon reageren. Dit komt bijna niet voor. Een verlenging moet u zelf op tijd aanvragen bij de corporatie waar u ook de urgentie heeft aangevraagd. Dit kan in de laatste maand waarin uw urgentieverklaring geldig is.