ucw transparant

 

 

 

Hoe werken wij

De urgentiecommissie is een onafhankelijke commissie die urgentieaanvragen beoordeelt. Elke aanvraag wordt apart bekeken. Het is niet zo dat bepaalde groepen aanvragers altijd urgentie krijgen en andere juist niet. Of u urgentie krijgt, is altijd afhankelijk van uw eigen, unieke omstandigheden.

Urgentiebeleid

De commissie neemt haar besluit op basis van alle schriftelijke informatie die zij van u ontvangt. Elke regio heeft beleidsregels waarin staat wanneer u urgentie kunt krijgen. Het zijn de gemeenten en/of corporaties die dit beleid maken, niet de commissie. Aan de hand van de beleidsregels kijkt de commissie of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. De bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht worden toegepast, tenzij het reglement van de commissie hier expliciet van afwijkt.

Besluitvorming

Tijdens een vergadering bespreekt de commissie uw aanvraag. Alle commissieleden geven hun mening. Het besluit wordt genomen door ‘de meeste stemmen gelden’, al is het in de praktijk meestal zo dat iedereen het eens is over het besluit. Na de vergadering schrijft de secretaris de besluiten en verstuurt ze aan de woningzoekenden. Maximaal zes weken na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het schriftelijke besluit. Dit sturen wij aan u per e-mail. De commissie stuurt een kopie van het besluit naar de woningcorporatie of gemeente die uw aanvraag heeft behandeld.

Het besluit van de commissie kan zijn:

  • toekennen: u krijgt per direct een urgentieverklaring;
  • afwijzen: u krijgt geen urgentieverklaring. De commissie legt in haar brief de reden uit. In de brief kunt u ook lezen hoe u tegen het besluit in bezwaar of beroep kunt gaan;
  • aanhouden: de commissie kan nog geen besluit nemen, omdat zij meer informatie nodig heeft. De commissie legt in haar brief uit welke informatie u nog aan moet leveren.

 

In dit schematisch overzicht ziet u hoe de verwerking van uw urgentieaanvraag verloopt nadat deze is ontvangen door de commissie:

Werkproces ucw

 

 

*In sommige regio's besluit de urgentiecommissie niet op aanvragen, maar adviseert zij erover aan het College van Burgemeester en Wethouders van de betreffende gemeente. Het definitieve besluit wordt dan genomen door de gemeente zelf.

 

Privacy

Voor het aanvragen van een urgentieverklaring moet u veel persoonlijke gegevens aanleveren. In de privacy verklaring leest u hoe de commissie omgaat met uw gegevens. De privacy verklaring vindt u per regio onder 'Documentatie'.