logo Nijkerk

Jaarverslagen:

Cijfermatig jaarverslag Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2018 gemeente Nijkerk

Jaarverslag Urgentiecommissie woonruimteverdeling 2017 voor de gemeente Nijkerk

 

Beleidsdocumenten:

Huisvestingsverordening gemeente Nijkerk

Reglement Urgentiecommissie

 

Folder

Urgentiecommissie Woonruimteverdeling

 

Bekijk hier de privacy verklaring waarin staat hoe de gegevens van uw urgentieaanvraag verwerkt worden:

Privacy verklaring