heh

 

Beleidsdocumenten:

Nadere Regels Urgentie gemeenten Epe, Heerde, Hattem

Reglement Urgentiecommissie

 

De gemeenten hebben elk een eigen verordening. De regels over urgentie die erin staan, zijn precies hetzelfde:

Huisvestingsverordening gemeente Epe 2021

Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021

Huisvestingsverordening gemeente Heerde 2021

 

Folder

Urgentiecommissie Woonruimteverdeling

Handout voor woningzoekenden

 

Bekijk hier de privacy verklaring waarin staat hoe wij de gegevens van uw urgentieaanvraag verwerken:

Privacy verklaring