entree logo trans

 

 

 

 

 

Jaarverslagen

Cijfermatig jaarverslag Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2020 regio Arnhem-Nijmegen

Cijfermatig jaarverslag Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2019 regio Arnhem-Nijmegen

Cijfermatig jaarverslag Urgentiecommissie Woonruimteverdeling 2018 regio Arnhem-Nijmegen

 

 

 

Beleidsdocumenten

Huisvestingsverordening 2020 (alle gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen hebben dezelfde huisvestingsverordening. Hier leest u de tekst van deze identieke verordeningen)

Reglement Urgentiecommissie

 

Folders

Urgentiecommissie Woonruimteverdeling

Folder urgentie na relatieverbreking

 

Overige

Lijst van instellingen urgentie tijdelijke opvang

 

Bekijk hier de privacy verklaring waarin staat hoe de gegevens van uw urgentieaanvraag verwerkt worden:

Privacy verklaring