Woongaard

 

Het is niet mogelijk om op inhoudelijke gronden een beroepschrift in te dienen tegen een besluit van de urgentiecommissie. Het besluit van de urgentiecommissie is bindend. 

Heeft u een klacht over de gevolgde procedure bij uw urgentieaanvraag? Dan kunt u deze indienen bij de corporatie. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de corporatie, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie:

Regionale Klachtencommissie Rivierenland
De Hoef 2, 5311 GH GAMEREN

De Klachtencommissie neemt uw klacht alleen in behandeling als u kunt bewijzen dat u uw klacht eerst bij de corporatie heeft ingediend.