gemeente soest

 

In bezwaar gaan

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de urgentiecommissie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag ná de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres, een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent en uw inschrijfnummer als woningzoekende bij Woningnet Eemvallei;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

 

 

U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift sturen naar:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Soest

postbus 2000

3760 CA  Soest

U kunt ook online bezwaar maken.

 

Informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op de website van de gemeente Soest.