logo Nijkerk

 

In bezwaar gaan

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Nijkerk op uw urgentieaanvraag, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag nĂ¡ de verzenddatum onderaan het besluit van de gemeente Nijkerk.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres, een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent en uw relatienummer als woningzoekende bij Woningnet Eemvallei;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

 

U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift sturen naar:

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijkerk

postbus 1000

3860 BA  Nijkerk

U kunt ook online bezwaar maken.

 

Informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op de website van de gemeente Nijkerk.