entree logo trans

 

 

 

 

 

Bent u het niet eens met een besluit van de urgentiecommissie? Dan kunt u in bezwaar gaan. Hoe dit precies moet, staat in het besluit dat u van de urgentiecommissie heeft gekregen.

U kunt een bezwaarschrift alleen schriftelijk indienen. U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit opsturen. De zes weken worden geteld vanaf de eerste dag nĂ¡ de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam, adres en inschrijfnummer van Entree;

2. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

3. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

5. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

 

Uw bezwaarschrift kunt u indienen bij de gemeente Arnhem. Dit is de contactgemeente voor alle gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook als u in een andere gemeente woont, moet u uw bezwaarschrift dus indienen bij de gemeente Arnhem.

 

Stuur de brief naar:

Gemeente Arnhem

Cluster Intern Advies

ter attentie van het secretariaat van de Algemene bezwaarschriftencommissie

postbus 9029

6800 EL  Arnhem

 

Meer informatie vindt u op www.arnhem.nl.