viverion200 200

In beroep gaan

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de urgentiecommissie, dan kunt u een beroepschrift indienen bij de directie van Viveron. U moet uw beroepschrift binnen 6 weken na het besluit opsturen. U telt de 6 weken vanaf de eerste dag nĂ¡ de datum die bovenaan het besluit van de urgentiecommissie staat.

In het beroepschrift moet in ieder geval staan:

  1. uw naam, adres en inschrijfnummer als woningzoekende bij Viverion;
  2. de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  3. een omschrijving van het besluit van de urgentiecommissie (u kunt ook een kopie meesturen van het besluit van de urgentiecommissie);
  4. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

U kunt uw schriftelijke bezwaarschrift sturen naar: 

Viverion
T.a.v de directie
Postbus 133
7240 AC  Lochem