Heerde Logo Kleur

 

In bezwaar gaan bij de gemeente Heerde

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de urgentiecommissie, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan online of per post.

U moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na het besluit opsturen.

De zes weken telt u vanaf de eerste dag ná de verzenddatum onderaan het besluit van de urgentiecommissie.

 

Online bezwaar maken

Online gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op de website www.heerde.nl.

Hiervoor logt u in met uw DigiD.

 

Per brief bezwaar maken

Stuurt u liever een brief, zet er dan deze informatie in:

1. uw naam en inschrijfnummer bij Triada;

2. uw adres en het telefoonummer waarop u goed te bereiken bent;

3. de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

4. een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

5. de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

6. uw handtekening of de handtekening van de persoon die namens u het bezwaarschrift schrijft.

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Heerde

T.a.v. het college van burgemeester en wethouders 

Postbus 175

8180 AD HEERDE