Wanneer u een huurwoning zoekt in de woningmarktregio Arnhem Nijmegen kunt u hiervoor terecht bij een groot aantal woningcorporaties.

De meeste corporaties in de regio presenteren hun vrijkomende woningen gezamenlijk via Entree. In de regio Arnhem Nijmegen zijn er te weinig woningen om alle woningzoekenden direct te kunnen helpen. De meeste mensen hebben dus een aantal jaren meettijd nodig om een geschikte woning te vinden. Omdat er niet genoeg woningen zijn, is het belangrijk om de vrijkomende woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen. De regels over hoe deze verdeling moet plaatsvinden, worden gemaakt door de regionale gemeenten. Het kan voorkomen dat u dringend (andere) woonruimte nodig heeft omdat u in een woonnoodsituatie verkeert. U kunt dan via een corporatie een urgentieverklaring aanvragen. Met een urgentieverklaring kunt u met voorrang op andere woningzoekenden een woning zoeken. Een urgentieverklaring wordt alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Op deze website vindt u informatie over de urgentieprocedure en de urgentiecommissie.